Vilkår for kursusafholdelse

Priser
Prisen for et kursus i erindringsskrivning afhænger af flere ting, bl.a. varighed og om kursisterne skal have individuel respons på deres tekster. Derfor finder du ingen faste priser her. Men kontakt Skriv dit liv og beskriv jeres kursusønsker og -behov, så vender jeg tilbage med et tilbud.

Lokaler
For højskoler, institutioner m.fl. gælder, at al undervisning foregår i jeres lokaler.

For private grupper gælder, at I selv kan stille et undervisningslokale til rådighed.

Udstyr
I stiller av-udstyr (projektor) til rådighed.

Ønsker kursisterne at skrive deres erindringstekster på computer, medbringer de selv bærbare, eller I stiller disse til rådighed.

Transportudgifter m.m.
Skriv dit liv har base i hovedstadsområdet, men kan bookes til kurser og oplæg i hele Danmark. Der tillægges transportudgifter efter statens takster ved kurser og oplæg udenfor hovedstadsregionen. Desuden kan det være aktuelt med udgifter til forplejning og hotel.

Kontakt gerne Skriv dit liv, hvis du har yderligere spørgsmål til vilkår for afholdelse af skrivekurser.